Obiectivele programului sunt să asigure competente, aptitudini si abilități în domeniile:
  • Management financiar (inclusiv, Eficienta investițiilor directe)
  • Evaluarea întreprinderii (inclusiv, Investiții imobiliare si alte Investiții alternative)
  • Managementul activelor financiare cu venit fix și Managementul riscului financiar
  • Contabilitate (inclusiv IFRS)
  • Piețe de capital si monetare (inclusiv, Gestiunea portofoliului)
  • Consultanta fiscala pentru întreprinderi
  • Finanțe internaționale
  • Macroeconomie și microeconomie financiara

Programul nostru beneficiază de relatiile de cooperare ale ASE cu universități de prestigiu din străinătate: Université d’Amiens; Université de Genève - Hautes Etudes Commerciales; Norwich Business School. În cadrul Acordului de parteneriat dintre ASE și aceste universități se pot realiza mobilități ERASMUS, cu recunoașterea celor 60 de credite din anul I.

Prin Acordul dintre ASE și Chartered Financial Analyst® Institute, studenții DAFI au integrate în disciplinele programului de masterat cât mai multe elemente de calificare pentru obținerea certificatului internațional CFA. Aceasta dimensiune internațională permite masteratului DAFI să-și îndeplinească atât componenta de formare cât și pe cea de cercetare astfel încât absolvenții DAFI să poată activa în companii din tară și din străinătate și să continue studiile de doctorat cu aceleași competente, aptitudini și abilitati ca orice student european de înalta calificare.

Programul de masterat Management Financiar și Investiții este acreditat ACCA pentru modulul F9, plus recunoasterea modulelor F1-F3. Conform acestei acreditări, disciplinele de Analiză financiară aprofundată și Investiții corporative în condiții de risc și incertitudine sunt structurate și evaluate conform programei ACCA

Programul de masterat “Management Financiar și Investiții” - DAFI are încheiat un acord de parteneriat cu ANEVAR pentru echivalarea cursurilor de formare profesională în domeniul evaluării de întreprinderi pentru absolvenții cursurilor acestui program de masterat. Absolvenții care au finalizat programul de studii universitare de masterat DAFI și au promovat examenul scris organizat în colaborare cu ANEVAR devin membri stagiari în specializarea evaluarea întreprinderii. Conform acordului de parteneriat, studenții absolvenți master DAFI ce se înscriu ca membri stagiari ANEVAR nu mai trebuie să efectueze cele 120 de ore de formare profesională oferite de ANEVAR ca și formare profesională inițială, acestea fiind echivalate cu cele realizate la cursurile de specialitate urmate în programul master-ului.

Masteratul DAFI are o tot mai evidentă componentă de cercetare concretizată în apariția, din anul 2007, a revistei online Applied Financial Research, cu volume periodice de articole pe temele de disertatie ale profesorilor coordonatori. Numeroase disertații au fost publicate si chiar premiate în reviste de specialitate.Pentru diseminarea celor mai bune lucrari de cercetare ale absolventilor DAFI, dar si pentru a proteja drepturile lor de autor, am înfiintat revista on-line APPLIED FINANCIAL RESEARCH .

În primele ei sapte numere am cuprins articole din cele mai bine apreciate disertatii ale promotiilor 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013.

Diplomele absolventilor sunt recunoscute pe plan national, prin Ministerul Educatiei Nationale

 

Management financiar si bursier 2011 all right reaserved
Home | Prezentare | Cercetare | Dizertatii | Stiri si informatii | CFA Romania