Înscrierea pentru sustinerea publica a dizeratiei

 • Programul de inscriere va fi anuntat pana la sfarsitul inceputul lunii mai

Dosarul de înscriere pentru susţinerea publică va conţine :

 • cerere de înscriere la examenul de disertaţie
 • lucrarea de disertaţie în română (circa 50-60 de pagini, cu pronunţat caracter aplicativ şi econometric);
 • rezumatul lucrării de dizertaţie (circa 10 pagini) în engleză – structurat sub forma unui articol: abstract, introduction, literature review, case study, conclusions, bibliography, annexes;
 • CD-ul care conţine lucrarea (cu tot cu anexe), rezumatul şi prezentarea în PowerPoint
 • 3 fotografii tip buletin;
 • copia legalizată a diplomei de licenţă (pentru cei care nu au depus).

Criterii de evaluare a disertaţiei

 • Relevanţa temei de disertaţie ( 2 pct.)
 • Meritul ştiinţific al disertaţiei ( 5 pct.)
  - Prezentarea succintă a stadiului actual al cercetării ştiinţifice în domeniu, pe plan naţional şi internaţional
  - Metodologia de analiză a datelor şi de previziune a fenomenului studiat (existenţa unei baze de date semnificativă din p.d.v. statistic, pertinenţa modelelor de analiză şi previziune, identificarea ipotezelor etc.)
  - Rezultatele ştiinţifice sunt credibile şi clar prevăzute, sunt relevante în raport cu cercetările anterioare şi cu realitatea economică
  - Gradul de originalitate/inovaţie;
 • Modul de prezentare a disertaţiei ( 3 pct.)
  - Capacitatea de sintetizare (pentru maximum 10 minute) şi calitatea informativă a slide-urilor (scheme, grafice etc.),
  - Ponderea ridicată a părţii aplicative în raport cu cea teoretică,
  - Relevanţa concluziilor şi direcţii viitoare de cercetare
Management financiar si investitii 2014- All right reaserved
Home | Prezentare | Cercetare | Dizertatii | Stiri si informatii | CFA Romania