Obiectivele programului sunt sa asigure competente, aptitudini si abilitati in domeniile:
  • Management financiar (inclusiv Eficienta investitiilor directe)
  • Evaluarea întreprinderii (inclusiv Investitii imobiliare)
  • Managementul activelor financiare cu venit fix si Sisteme informatice bancare
  • Contabilitate (inclusiv IFRS)
  • Piete de capital si monetare (inclusiv Gestiunea portofoliului)
  • Consultanta fiscala pentru întreprinderi
  • Finante internationale
  • Macroeconomie si microeconomie financiara

Programul nostru beneficiaza de relatiile de cooperare ale ASE cu universitati de prestigiu din strainatate: Université Paris-Dauphine ; Université de Genève - Hautes Etudes Commerciales; University of Nicosia.

În cadrul Acordului de parteneriat dintre ASE si aceste universitati se pot realiza mobilitati ERASMUS. În cadrul Acordului de parteneriat dintre ASE si University of Nicosia se pot realiza mobilitati ERASMUS, cu recunoasterea celor 60 de credite din anul I si cu obtinerea, la absolvire, de dubla diploma (ASE si University of Nicosia).

Prin Acordul dintre ASE si Chartered Financial Analyst® Institute , studentii DAFI au integrate în disciplinele programului de masterat cât mai multe elemente de calificare pentru obtinerea certificatului international CFA. Aceasta dimensiune internationala permite masteratului DAFI sa-si îndeplineasca atât componenta de formare cât si pe cea de cercetare astfel încât absolventii DAFI sa poata activa în companii din tara si din strainatate si sa continue studiile de doctorat cu aceleasi competente, aptitudini si abilitati ca orice student european de înalta calificare.

Programul de masterat “Management Financiar si Investitii” - DAFI are încheiat un acord de parteneriat cu ANEVAR pentru echivalarea cursurilor de formare profesionala în domeniul evaluarii de întreprinderi pentru absolventii cursurilor acestui program de masterat. Absolventii care au finalizat programul de studii universitare de masterat DAFI si au promovat examenul scris organizat în colaborare cu ANEVAR devin membri stagiari în specializarea evaluarea întreprinderii prin depunerea unei cereri în acest sens la Registratura ANEVAR pâna la finele anului în care au absolvit programul de masterat. Conform acordului de parteneriat, studenții absolvenți master DAFI ce se înscriu ca membri stagiari ANEVAR nu mai trebuie sa faca cele 120 de ore de formare profesionala oferite de ANEVAR ca si formare profesionala initiala, acestea fiind echivalate cu cele facute la cursurile de specialitate urmate în cursul master-ului.

Sustinerea disertatiei se face în fata unui juriu compus din profesori români, din specialisti din practica financiar-bancara si din profesori de la universitatile partenere. Masteratul DAFI are o tot mai evidenta componenta de cercetare concretizata în aparitia, în anul 2007, a unui volum de articole pe tema dezvoltarii durabile.Pentru diseminarea celor mai bune lucrari de cercetare ale absolventilor DAFI, dar si pentru a proteja drepturile lor de autor, am înfiintat revista on-line APPLIED FINANCIAL RESEARCH .

În primele ei sapte numere am cuprins articole din cele mai bine apreciate disertatii ale promotiilor 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 si 2013.

Diplomele absolventilor sunt recunoscute pe plan national, prin Ministerul Educatiei Nationale

 

Management financiar si bursier 2011 all right reaserved
Home | Prezentare | Cercetare | Dizertatii | Stiri si informatii | CFA Romania